زمان ارسال سفارشات | فروشگاه اینترنتی inToy

۱- زمان های ثبت سفارش
– کلیه سفارشات 24 ساعته قابل ثبت و دریافت می باشند و زمان ارسال سفارشات 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه هر هفته غیر از روزهای تعطیل رسمی می باشد.
– سفارشاتی که در روزهای تعطیل یا منتهی به تعطیلی، ثبت می گردند، در اولین روز ارسال مشخص شده در بالا، تحویل اداره پست می گردد.

۲- پست سفارش
کاربرانی که درخواست ارسال سفارشی محصولات خود را دارند، بین ۳-۷ روز، مرسوله خود را دریافت می کنند.

۳- پست پیشتاز
کاربرانی که درخواست ارسال پیشتاز محصولات خود را دارند، بین ۲-۴ روز، مرسوله خود را دریافت می کنند.